Select Page

Od 41 kandidata iz 12 zemalja Europe i Azije, koji su pristupili ispitu za međunarodnu ASI diplomu (jedinstveni ispit  u svim zemljama održan  je 1. ožujka)  njih 24 ih  je s uspjehom položilo. Među njima su i naša dva člana:  Ivan Jug i Filip Savić, koji su ispit polagali u Salzburgu (Austrija). Danas, uz Sinišu Lasana – koji je ASI diplomu „zaslužio“ 2015., HSK ima tri međunarodno certificirana sommeliera.

Čestitamo!