Select Page

Etički kodeks ASI

Etički kodeks odobrio je Upravni odbor Association de la Sommellerie Internationale (ASI) 24.2.2024.

Razlozi za nastanak ovog Etičkog kodeksa su mnogi, među njima:

 • Osigurati da živimo i djelujemo u skladu s vrijednostima i načelima ASI-ja,
 • Znati kakvo se ponašanje očekuje od članova i partnera ASI-ja,
 • Razjasniti i riješiti upite ili nedoumice profesionalne etičke prirode,
 • Kako bi se olakšalo rješavanje etičkih dilema koje se mogu pojaviti u profesionalnoj praksi
 • Zaštititi vrijednost koju iz dana u dan stvaramo u ASI-ju.

U svrhu ovog Etičkog kodeksa, “članovi ASI-ja” se odnose na bilo koga tko radi za ili djeluje u ime ASI-ja, svakom pripadniku nacije Udruga, kao i svi koji rade za takve nacionalne udruge.

PRINCIPI ETIČKOG KODEKSA

Članovi ASI-ja uvijek će koristiti svoj zdrav razum, kao i profesionalnu i dobru prosudbu kada se suoče s etičkim dilemama ili izazovima koji uključuju etičke odluke. Odgovornost svih osoba na koje se ovaj Kodeks odnosi je da znaju, poštuju te u potpunosti provode njegove odredbe. Odgovornost svake nacionalne udruge je da osigura da njezini članovi i djelatnici (nacionalni članovi) u potpunosti poštuju i primjenjuju njegove odredbe. Kako bismo adekvatno zaštitili interese ASI- ja, dužnost je svakoga da pravodobno prijavi, putem dolje navedenih kanala, činjenice ili ponašanje koje može predstavljati kršenje ovog Kodeksa. U slučaju da postoje pitanja koja nisu posebno regulirana u ovom Kodeksu, u cijelosti će se primjenjivati važeće zakonske odredbe koje će zamijeniti šutnju i/ili dopuniti njegov sadržaj.

Ovaj Kodeks je izgrađen na viziji, misiji i vrijednostima ASI-ja. Osim toga, ovaj Kodeks razmatra vrijednosti ili načela u nastavku koja definiraju ponašanje i koja su unutar ASI-ja:

 • Poštovanje: Članovi ASI-ja cijene sve ljude i održavaju poštovanje prema kolegama, kupcima, dobavljačima i trećim stanama s kojima komuniciraju, uvažavajući različitost svih pojedinaca,
 • Profesionalnost: Članovi ASI-ja djeluju odgovorno, transparentno, pošteno i na profesionalan način. Isto tako, izbjegavat će ponašanja koja mogu generirati sumnje u svoje poštenje i poštenje koje utječu na sliku naše profesije,
 • Integritet: Članovi ASI-ja djeluju s najvišom razinom integriteta, pošteni su, pravedni i nepristrani u djelovanju, poštivaju ASI Zakone i Poslovnike,
 • Poziv služenja: Članovi ASI-ja nastoje pružiti najbolju uslugu, čineći to načinom života,
 • Suradnički rad: Članovi ASI-ja prepoznaju da timski rad daje bolje rezultate i dopušta da se dosegnu više razine. Traže pomoć, nude pomoć, podržavaju se i osnažuju, trude se poboljšati svaki dan,
 • Briga za sebe: ASI-ovci, brinu o sebi, svojim vršnjacima i trećim osobama s kojima komuniciraju, pokušavajući obaviti radnju na siguran način, sprječavajući svaku situaciju koja dovodi u opasnost vlastiti ili tuđi fizički ili psihički integritet.

RAZNOLIKOST

ASI s ponosom priznaje da su različitost i jednaka zastupljenost temeljni elementi u svijetu ugostiteljstva. Kao profesionalaci u području sommelierstva naša je odgovornost promovirati umijeće kroz svijest i otvorene kanale komunikacije, dostupne svima. Članovi ASI-ja moraju cijeniti različitost pojedinaca, kultura, rasa, boja, spolova, spolova svih orijentacija, bračne statuse, ideološke pozicije, politička mišljenja, vjerska uvjerenja, nacionalnosti, etničke pozadine, dob, invaliditet i društveno podrijetlo. Uzimajući u obzir ovo, zadržat ćemo otvoreno, uključivo, suradničko i pouzdano okruženje, bez diskriminacije, uznemiravanja, maltretiranja ili odmazde, između nas samih i svih ljudi s kojima smo u interakciji.

ODGOVORNO POTROŠNJE

Članovi ASI-ja uvijek se zalažu za odgovornu konzumaciju alkohola. ASI i članovi ASI-ja slijedit će i promicati smjernice takvih društvenih programa odgovornosti sektora vina. ASI snažno preporučuje svim nacionalnim savezima da se pridruže ASI Wine in Moderation zajednici u skladu sa svim lokalnim propisima.

ZAJEDNICA I OKOLIŠ

ASI je predan odgovornom ponašanju prema zajednicama u kojima je prisutan. Za ASI, zajednica je populacija koja nastanjuje područje u kojem imamo naše projekte ili razvijamo svoj rad kao ASI- članovi. ASI-jevi članovi će preuzeti obvezu brige o okolišu i poštivanja radne snage te će se pridržavati svih povezanih zakona i propisa koji su na snazi, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

DJEČJI RAD

Članovi ASI-ja ni pod kojim uvjetima ne smiju zapošljavati osobe koje nisu stekle minimalnu dob potrebnu za rad, u skladu s nacionalnim zakonima i/ili konvencijama br. 138 i 182 Međunarodne organizacije rada.

ETIČKO PONAŠANJE U SKLADU SA ZAKONOM

ASI se zalaže za sprječavanje počinjenja kriminala unutar organizacije. Stoga zahtijeva strogo i marljivo ponašanje svih svojih članova, koji moraju biti svjesni da počinjenje zločina može imati utjecaja i na ASI kao organizaciju kao i pojedince uključene u nedolično ponašanje. Strogo su zabranjene sve situacije u vezi s kaznenim djelima koje bi mogle dovesti do kaznene odgovornosti, kao što su:

a. Bilo koji oblik korupcije, domaćih ili stranih javnih službenika,
b. Pranje imovine ili novca,
c. Financiranje ili omogućavanje terorizma,
d. Prijem ukradene robe,
e. Izbjegavanje poreza,
f. Pronevjera,
g. Nelojalna uprava,
h. Sukobi interesa.

Dužnost je svih članova ASI-ja prijaviti svaku situaciju vezano uz zločine.

UPITI I KONZULTACIJE

U slučaju upita ili konzultacija, članovi ASI-ja i trećih strana mogu ih dostaviti na ASI Ethics & Compliance Committee putem etichs@asi.info, gdje će se svi slučajevi tretirati na najvišim razinama povjerljivosti.

PISMO O ETIČKOJ PREDANOSTI

Budući da su dio ASI-ja, sve Nacionalne udruge članice ASI-ja, ovdje predstavljene svojim predsjednikom ili legitimnim predstavnikom, potvrđuju da je ovaj Kodeks pročitan i razumljiv te se obvezuju i njihovi članovi na sljedeće točke:

 

 1. Uvijek se pridržavajte zakona, ASI podzakonskih akata i internih propisa te ovog Etičkog kodeksa,
 2. Uvijek održavajte etično ponašanje kao profesionalni sommelier, poštujući ovaj Kodeks u svakoj prilici i odluci,
 3. Upravljaj s integritetom i primjerom, u skladu s načelima i vrijednostima ove organizacije,
 4. Uvijek imajte ispravan stav i izbjegavajte situacije koje mogu naštetiti ugledu ASI-ja, i/ili njegovim članovima, kupcima, dobavljačima i trećim stranama s kojim samo u kontaktu kao profesionalni sommelieri,
 5. Konzultirajte se i postavljajte pitanja u slučaju nedoumica o bilo kojoj etičkoj obvezi,
 6. Prijavite, u dobroj vjeri, prakse koje pokušavaju ili se čini da pokušavaju kršiti ovaj Etički kodeks,
 7. Poštujte povjerljivost nakon podnošenja pritužbe ili suradnje po etičkom pitanju.

Hrana i vino

 

Priručnik za sommeliere

oglas-knjiga-sommelieri-195

Sa natjecanja