Select Page

PRAVILA ZA POLAGANJE ISPITA SOMMELIERSKIH TEČAJEVA

Ispiti se polažu pred ispitnom komisijom HSK-a od minimalno dva člana. U cijenu tečaja uključena su dva izlaska na ispit, dok se naredno polaganje ispita dodatno naplaćuje.

Naknade za dodatno polaganje ispita (PDV uključen):

 • ispit 1. razine: 25 €
 • ispit 2. razine: 50 €
 • ispit 3. razine: 75 €

DATUM I MJESTO POLAGANJA ISPITA
Obavijest o mjestu i danu polaganja ispita mora biti najavljena i objavljena na web stranici HSK-a najkasnije 10 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

PRIJAVA I ODJAVA ISPITA
Pristupnik je dužan prijaviti ispit elektronskim putem 7 dana prije datuma ispitnog roka preko aplikacije na web stranici HSK.

Odjava ispita je moguća 2 dana prije datuma ispitnog roka. Ispit se odjavljuje pisanim putem na adresu info@sommelier.hr

Ukoliko to ne učini, bilježi se kao da je ispitu pristupio a nije položio.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Svi ispiti se sastoje od općeg (pisanog testa) i praktičnog dijela.

Ispit 1. razine sastoji se od pisanog testa, praktičnog posluživanja bijelog vina i organoleptičke analize vina.

Ispit 2. razine sastoji se od pisanog testa, organoleptičke analize vina, praktičnog posluživanja vina i usmenoj provjeri znanja o vinskoj regiji ili zemlji.

Ispit 3. razine sastoji se od pisanog testa, osjetilne analize vino-jelo, prepoznavanja i opisa vina te obrazloženje slaganja, praktičnog posluživanja vina i ukupnog dojma.

Pristupnik koji je pristupio polaganju ispita, za vrijeme trajanja ispita ne smije koristiti literaturu, mobitel i pametni sat, te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen s ispita i smatrat će se da ispit nije položio.

O rezultatima ispita pristupnici će biti obaviješteni nakon ispita ili narednog dana putem e-maila.

Prilikom polaganja ispita, od svih pristupnika se očekuje prikladna odjeća odnosno radna uniforma ili odijelo. Savjetujemo izbjegavanje intenzivnih mirisa (parfemi, losioni ili slični proizvodi), jer to može ometati Vas ili druge tijekom degustacije vina.

PONAVLJANJE ISPITA
Pristupnik ima pravo polaganja ispita najviše 4 puta. Ako četvrti puta ne položi ispit gubi pravo polaganja ispita i dužan je ponovno odslušati predavanja.

Nakon odslušanog određenog tečaja, svi polaznici su dužni položiti ispit u roku godine dana. Ukoliko polaznik ne položi ispit u navedenom periodu, gubi pravo polaganja ispita.

Između dva ponavljanje ispita mora proći period od najmanje 15 dana.

PRIJAVA ISPITA

  Redni broj polaganja ispita

  Ime i prezime (obvezno)

  Email (obvezno)

  Tečaj razine

  Mjesto polaganja ispita

  Komentar

  Odjava ispita je moguća 2 dana prije datuma ispitnog roka. Ispit se odjavljuje pisanim putem na adresu info@sommelier.hr Ukoliko to ne učini, bilježi se kao da je ispitu pristupio a nije položio.

  Hrana i vino

   

  Priručnik za sommeliere

  oglas-knjiga-sommelieri-195

  Sa natjecanja