PRAVILA ZA POLAGANJE ISPITA SOMMELIERSKIH TEČAJEVA

Ispiti se polažu pred ispitnom komisijom HSK-a od dva člana. U cijenu tečaja uključena su dva  izlaska na ispit, dok se naredno polaganje ispita dodatno plaća.

Naknade za dodatno polaganje ispita (PDV uključen):

  • ispit 1. razine: 190,00 kn
  • ispit 2. razine: 380,00 kn
  • ispit 3. razine: 570,00 kn

DATUM I MJESTO POLAGANJA ISPITA
Obavijest o mjestu i danu polaganja ispita mora biti najavljena i objavljena na web stranici HSK-a najkasnije deset dana prije dana određenog za polaganje.

Ispit se u pravilu polaže subotom u 10:00 sati.

PRIJAVA I ODJAVA ISPITA
Pristupnik je dužan prijaviti ispit elektronskim putem 7 dana prije datuma ispitnog roka preko aplikacije na web stranici HSK.

Odjava ispita je moguća 2 dana prije datuma ispitnog roka. Ispit se odjavljuje pisanim putem na adresu info@sommelier.hr

Ukoliko to ne učini, bilježi se kao da je ispitu pristupio a nije položio.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Svi ispiti se sastoje od općeg (pismenog) i praktičnog dijela.

Ispit 1. razine sastoji se od pismenog testa, praktičnog posluživanja bijelog vina i organoleptičke analize vina.

Ispit 2. razine sastoji se od pismenog testa, organoleptičke analize vina, praktičnog posluživanja vina i usmenoj provjeri znanja o vinskoj regiji ili zemlji.

Ispit 3. razine sastoji se od pismenog testa, osjetilne analize vino-jelo, prepoznavanja i opisa vina te obrazloženje slaganja, praktičnog posluživanja vina i ukupnog dojma.

Pristupnik koji je pristupio polaganju ispita, za vrijeme trajanja ispita ne smije koristiti literaturu i mobitel, te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen s ispita i smatrat će se da ispit nije položio.

PONAVLJANJE ISPITA
Pristupnik ima pravo polaganja ispita najviše četiri puta. Ako četvrti puta ne položi ispit gubi pravo polaganja ispita i dužan je ponovno odslušati predavanja.

Nakon odslušanog određenog tečaja, svi polaznici su dužni položiti ispit u roku godine dana. Ukoliko polaznik ne položi ispit u navedenom periodu, gubi pravo polaganja ispita.

PRIJAVA ISPITA

Odjava ispita je moguća 2 dana prije datuma ispitnog roka. Ispit se odjavljuje pisanim putem na adresu info@sommelier.hr Ukoliko to ne učini, bilježi se kao da je ispitu pristupio a nije položio.

Ime i prezime (obvezno)

Email (obvezno)

Tečaj razine

Mjesto polaganja ispita

Komentar

Upišite kontrolni kod sa slike
captcha

Priručnik za sommeliere

oglas-knjiga-sommelieri-195

Sa natjecanja